• glavni urednik:Dalibor Dobrić
 • nakladnik:Adriatic Media d.o.o.
 • Zagreb, Heinzelova 62a
  OIB 36974788949
  Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252
  Račun društva se vodi kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, broj: 2360000- 1101437160
  Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna
  i uplaćen je u cijelosti
 • redakcija:
 • Stjepan Balent
 • Ivana Barać
 • Stanislav Bender
 • Vedran Božičević
 • Zrinka Čalić
 • Vitomir Dragčević
 • Maša Ilotić
 • Danijel Jelinek
 • Igor Krištafor
 • Ivana Labaš
 • Kristijan Leskovar
 • Ena Makić
 • Silvijo Maksan
 • Siniša Mareković
 • Dubravko Mataković
 • Wladyslaw Josip Miletić
 • Sanja Petrović
 • Zdravka Sever
 • Nikolina Štignjedec
 • Tamara Žiger

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.net.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.

Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.

Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: zloupotreba@portal.net.hr

 • iab croatia
 • croatia superbrands
ISSN 1334-3440